Dagens sponsor:

Aktivitetskalender

Vis alle aktiviteter

Gjennomføre arrangement

Ansvarlig for arrangement sesongen 2014/2015:

Dato

Ukedag

Start

Slutt 

Ikke fastsatt enda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

       

 

       

 

     

 

 
 
 
Dato   Ukedag Starter Avsluttes Tildeles
           
           
           
           
           
 
De som har arrangementene på søndag kan selvfølgelig starte når åpen hall starter (10:00) om det
er ønskelig.
 
Husk at de som er ansvarlig for sekretariatet og billettsalg, må møte minst en 45 minutter før arrangementet starter!
 
Hva består arrangementet i

Arrangementet består av 3 funksjoner:

 • salg av kaffe, vafler, etc
 • inngangsbilletter
 • sekretariatfunksjonen

Vanligvis varer et arrangement ca 8 timer. Det kan da være hensiktsmessig å dele arbeidet i 2 skift. Det er minimum behov for 6 personer på hvert skift, 3 til salg, 1 til inngangsbilletter og 2 i sekretariat. 2 personer må alltid stille minimum 30 minutter før arrangementet starter. I tillegg må man ha personer til å rydde etter arrangementet på tribunen, i garderober, ute i hallen og  gangen.

 

Veiledning ved arrangement

Inngangsbillettene

Ved salg har vi følgende veiledende priser:

 • Saft kr 10,-
 • Kaffe kr 15,-
 • Vafler kr 15,-
 • Boller kr 15.-
 • Kaker kr 15,-

Husk å henge opp prisliste.

 

Sekretariat

Det skal alltid være 2 personer i sekretariatet, en som fører kamprapporten og en som styrer tidtakersystemet. Husk at tilrop og meningsytringer ikke er tillatt fra sekretariatet! Dommerne og sekretariatet er samarbeidspartnere og skal hjelpe hverandre, men dommerne har alltid det avgjørende ordet.

Gjøremål før kampen

Følgende skal kontrolleres og være i orden før kampstart:

 • kontroller at dagens kamprapporter ligger i sekretaiatet
 • kontroller at sekretariatet har to kulepenner og lapper for utvisninger
 • kontroller at tilstrekkelig blanke dommerregninger ligger i sekretariatet
 • stoppeklokke
 • fløyter
 • NHF's lov kamp og konkurransereglement
 • håndbok for sesongen
 • tlf nr til legevakt (Haukeland tlf nr 05300)
 • 2 time-out kort
 • mopp eller fille for å tørke opp fuktighet på banen
 • still inn korrekt spilltid til første kamp og sjekk at lystavlen virker

I tillegg må det sjekkes at lovreglement og skademeldingsskjema er tatt med. Sekretariatet skal påse at kamprapporten til kampen er utfylt med spillernes draktnummer, navn og fødselsdato i god tid før kampen starter. Navn og fødselsdato på ledere må også føres opp, og lagleder må undertegne kamprapporten før kampstart.

Om dommere

Regionen har mange unge dommere. Fana har, både som klubb og arrangør, ansvar for at det skal være hyggelig å dømme - i særdeleshet for dem med lite erfaring. Derfor:

 • hils på dommerne når de kommer og tilby dem kaffe, saft, og vafler (gratis)
 • hvis du er uerfaren i sekretaiatet - gjør dommeren oppmerksom på det
 • dommeren har alltid rett - uklare punkter kan eventuelt diskuteres i pausen uten at andre hører på
 • sørg for å ha øyekontakt - som støtte til dommeren (det er ikke alltid dommerne møter støtte/kontakt hos lagledere og foreldre) og for å følge med på dommeravgjørelsene (time-out, advarsler, 7-meter etc.)

Bruk av tidtakersystemet

Ved innstilling av tidtakersystemet er det viktig å lese på displayet og svare på de spørsmål som kommer opp.

Det gis opplæring i hvordan klokken innstilles i hallen.

For å starte kampen trykkes på START. Når dommeren gjør tegn (en T) må klokken stoppes ved å trykke på STOP. Når dommeren blåser kampen i gang igjen (har da øyekontakt med dommeren) trykkes START. Når tiden for omgangen er ute, lyder en sirene.

Time-out

Hvert lag har krav på 1 time-out i hver omgang, denne varer i 1 minutt. Laget som ber om time-out må levere time-out kortet til sekretariatet. Laget kan bare få time-out når laget selv har ballen. Sekretariatet trykker på fløytesignatet og stopper klokken når dommeren viser T-tegnet. Husk å føre tidspunkt på time-out på kamprapporten (eget felt for det). Husk også å legge time-out kortet tilbake på laglederbenken i pausen og etter at kampen er ferdig.

Føring av kamprapport

Kamprapporten skal være ferdig utfylt av lagene før kampen starter og dommeren skal sjekke kamprapporten før kampen starter. Ved scoring (dommer angir tydelig signal ved godkjent mål) angis det på kamprapporten av sekretær hvilke spiller som har scoret ved å sette en / utenfor spilleren i feltet for mål. Er det scoret på straffekast angis dette med å markere / i feltet for 7M. Den som styrer tidtakersystemet trykker + på SCORES for det laget som lager mål, mål til hjemmelag er på venstre side, mens mål til bortelag er på høyre side. Har man trykket feil, korrigeres det med å trykke - på SCORES.

Dersom en spiller får advarsel, merkes dette med x utenfor spilleren i feltet for adv. Det samme gjøres ved utvisning, men da under feltet 2" (ved flere utvisninger på den neste 2" og deretter 2"). Hvis en spiller får 3 utvisninger, vises spilleren bort fra lagbenken (rødt kort).

Ved utvisninger noteres det på en lapp hvilke tid spilleren ble utvist. Til dette legges 2 minutter som da angir når laget får spilleren inn igjen. Lagleder til laget som har spilleren utvist, får lappen som viser når laget får spilleren inn igjen. Kommer spilleren for tidlig inn på banen, skal sekretariatet varsle dommeren om dette. Dommeren skal da normalt straffe laget med ny 2 minutter utvisning.

Sekretariatet skal også påse at lagene foretar riktig innbytte. Gjøres det feil her, skal dommeren varsles om dette av sekretariatet umiddelbart. Avhengig hva som har skjedd, avgjør dommeren hva som skal dømmes.

For lag til og med 11-årsklassener er alle utvisningen kun personlige. Det betyr at laget får sette inn en annen spiller i utvisningsperioden og laget er således fulltallig.

Husk å påføre resultat ved halv tid og full tid oppe på kamprapporten der det står sluttresultat. Regn også ut antall mål for den enkelte spiller, summen av alle målene for spillerne på laget, må være lik summen av lagets antall mål.

Eventuelle skader spillere har fått under kampen, må skrives nederst på kamprapporten. Vil lag protestere på kampen, må laglederen for laget skrive dette nederst på kamprapporten. Husk at dommeren signerer kamprapporten etter kampen.

ANTALL SPILLERE PÅ LAGET, SPILLETIDER OG BALLSTØRRELSER F.O.M. SESONGEN 2008/09

 Klasse

Ant.sp

Spilletid

Ball st.

 IHFs bestemmelse for ballstørrelse
 Kvinner senior

14

2 x 30

2

 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)

 Jenter 20

14

2 x 30

2

 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)

 Jenter 18 (17)

14

2 x 25

2

 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)

 Jenter 16 (15)

12

2 x 25

2

 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)

 Jenter 14 (13)

12

2 x 20

1

 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)

 Jenter 12 (11)

10

2 x 20

1

 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)

 Jenter 10 (9)

10

2 x 15

0

 0 (47-49 cm/250-300 gram)

 Menn senior

14

2 x 30

3

 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)

 Gutter 20

14

2 x 30

3

 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)

 Gutter 18 (17)

14

2 x 25

3

 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)

 Gutter 16 (15)

12

2 x 25

3

 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)

 Gutter 14 (13)

12

2 x 20

2

 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)

 Gutter 12 (11)

10

2 x 20

1

 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)

 Gutter 10 (9)

10

2 x 15

0

 0 (47-49 cm/250-300 gram)

 


Hovedsponsor:
Samarbeidspartnere:

Flere Nyheter:

Håndballskole i vinterferien

Snart er det vinterferie og Gjensidigestiftelsens Håndballskoler - meld deg på nå!

 

Årsmøte i Fana IL 16.mars

Årsmøte i Fana IL 16.mars 2016. Sted klubbhuset til Smørås IL- Slåtthaug.

Møtestart kl.18.30.

Stor spill i Bring serien i Sandefjord, Fana J99

Fana J99 Bring, var i helgen i Sandefjord og storspilte i to kamper mot Kongsvinger og Runar. 

Fana-Atleten 2.mars

2.mars blir det ny samling i Fana-Atleten kl. 1630 på Rådalslien skole. Vi fortsetter med temaet rundt mentaltrening. Foreleser på hoved-emnet vil være Henrik Herrebrøden, som er en del av «mentaltrenings-teamet» til OLT-vest.

TrenerForum 23. februar kl. 1730

Fana IL og Fana fotball innkaller til TrenerForum 23. februar kl. 1730 i Pokalrommet, Fana stadion. Nyhetsarkiv

Fana IL © 2009. Kontakt Fana IL.
Nettsidene er utviklet av Cox og Oktan Digital.Intranett

Brukernavn 
Passord