Dagens sponsor:

Aktivitetskalender

Vis alle aktiviteter
Statutter Publisert torsdag 17 september 2009
/   Skrevet av Ansgar Skavhellen

Statutter

Kl.

 Statutter for Gunnar Fleslands minnefond.  

1. Formål

Gunnar Fleslands minnefond skal benyttes til å dele ut idrettsstipendier. Intensjonen med stipendiene skal være å bidra til stimulering og videreutvikling av skøyteidretten i Fana IL.

2. Størrelse

Det årlige tildelingsbeløpet kan maksimalt utgjøre 20 % av minnefondets midler pr. 1.januar i utdelingsåret.

 

3. Tildeling

 

Tildeling av stipendier skjer av styret i minnefondet etter søknad/innstilling.

I hovedsak er det kommiteens styre som innstiller kandidatene.

Utdeling av stipendet skjer ved gruppens årsmøte eller andre arrangementer hvor dette faller naturlig inn.

4. Tildelingskriterier

Følgende kriterier skal hovedsakelig legges til grunn ved tildelinger;

a)     Sportslige prestasjoner oppnådd de siste år.

b)    Engasjement som bidrar positivt til gruppens utvikling innenfor det sosiale og/eller administrative plan.

c)     Medlem av Fana IL siste to år. Det vektlegges at utvikling av utøveren har skjedd i Fana IL.

d)    Kombinasjon skole/utdanning/yrkesaktivitet og idrett.

 Styret

 Styret består av 3 medlemmer. 2 oppnevnt av skøytegruppen fortrinnsvis med sportslig/ administrativ erfaring og en representant fra familien Flesland.

 6. Regnskap

 Fondet skal ha egen bankkonto. Regnskapet skal føres etter idrettens premisser. Regnskapet skal legges frem på gruppens årsmøte.

 7. Fondets midler

 Fondsstyret/gruppens styre skal tilstrebe og tilføre fondet nye midler.  Enkeltpersoner eller bedrifter kan også tilføre fondet midler.

 8. Opphør

 Dersom skøytegruppen opphører, tilføres midlene Fana IL v/hovedstyret.

 Ved endring av statuttene må dette forelegges Fana IL – Hovedstyret for godkjenning.

                        

                             Slåtthaug 5. Mai 2009

Asbjørn Lilletvedt           Hans Dankertsen      Torstein Flesland

Leder fondet

 

Godkjent

Bjørn Thømt

Leder Fana IL - hovedstyre


Sist oppdatert 19.08.2017 kl 03:40

<- Tilbake


Hovedsponsor:
Samarbeidspartnere:

Flere Nyheter:

Ingen artikler

Nyhetsarkiv

Fana IL © 2009. Kontakt Fana IL.
Nettsidene er utviklet av Cox og Oktan Digital.Intranett

Brukernavn 
Passord