Positive signaler angående utviklingen av Fanahytten Publisert søndag 13 desember 2009
/   Skrevet av Erik K. Halvorsen

Positive signaler angående utviklingen av Fanahytten

Kl.

I disse dager har vi fått den gledelige tilbakemeldingen fra Bergen Kommune om at de ser positivt på initiativet fra Fana IL om å rehabilitere Fanahytten på Riple, bygge nye garderober m.m, samt å tilrettelegge for mer helårig drift i området. Det var en flott julepresang til oss alle i Fana Idrettslag og brukerne av dette flotte naturområdet.

I vår anleggsplan fra 2005, ”Den gode Fanaakse”, strukturerte vi Fana ILs tanker rundt anleggsutviklingen i vårt nedslagsfelt i Fana bydel.   

Vi så behovet for ” Varme og trygge leirplasser” til de som allerede var i idrettslaget og til våre nye innbyggere som kom til området.

Anleggsutvikling tar tid, krever struktur, samhandling internt og tålmodighet!

Vi tok utgangspunkt i våre interne anleggsbehov, med diverse ventelister innenfor flere av hallidrettene, videreutvikle samhandlingen i idrettslaget, utvikle treningsfasiliteter til gruppene og ikke minst den sterke befolkningsøkningen i området. Ett sted å være, et sted å lære.. heter det vel..

” Den gode Fanaakse” består av  Fanahytten med områdene rundt, Slåtthaug Idrettspark og Nesttun Idrettsplass.

Fanahytten på Riple har vært svært viktig og målet har vært å rehabilitere hytten, bygge nye garderober m.m., samt  tilrettelegge for mer helårig aktivitet i området. Dette er en viktig ”grønn lunge” i  vårt nærmiljø.

I disse dager har vi fått den gledelige tilbakemeldingen fra Bergen Kommune om at de ser positivt på initiativet og vi kan fortsette prosessen med å utvikle Fanahytten. Det var en flott  julepresang til oss alle i Fana Idrettslag og brukerne av dette flotte naturområdet.

Bergen kommune og våre gode naboer på Riple er altså positive til å videreutvikle aktivitetsområdet og hytten. Dette jobbes det med fra flere hold. Fana ILs stiftelse, som eier hytten og forvalter Fana Idrettslags verdier, er nå i gang å lage en god fremdriftsplan ang. byggesøknad m.m. for idrettslagshytten.

Når det gjelder løyper er en nå godt i gang med å forbedre deler av ski og tur traseene.

 Midtpunktet i  ” Den gode Fanaakse” er Slåtthaug Idrettspark. Første del som omhandlet melding om oppstart av konsekvensutredning, er nå avsluttet.  Der går en nå inn i en ny fase rundt konsekvensutredningen og regulering av området. Bergen Kommune v/idrettsetaten tar i disse dager stilling til hvilke konsulentfirma som skal ta denne prosessen videre, etter at den har vært utlyst etter alle kunstens regler. Bergen Kommune har en målsetting å være klar med denne del av prosessen til julen ringer inn. Så får nyåret ta oss videre mot realisering.

En idrettspark med mange ulike anlegg og flotte turmuligheter gjør dette området spennende for mange grupper aktive mennesker. Planen for området inneholder trygg trafikkavvikling med forbedret parkering, tursti rundt Tranevannet, ny flerbrukshall ved svømmehallen og Bergen Issenter med mange ulike aktivitetstilbud(vår bydels FYSAK?), og tak over skøytebanen. Vi krysser fingrene for den videre fremdriftJ!

 På Nesttun Idrettsplass var målsettingen å utvikle flere baner, trygg trafikkavvikling i området og forbedre de slitte gardrobe og klubb fasiliteter.

Innefor baneutviklingen har det kommet en ny 11 bane og en ny 7 bane på de gamle grusbanene. Her har Bergen Kommune og Trond Mohn vært svært positive samarbeidspartnereJ! Prosessen rundt regulering av området og nye gardrober er i god gjenge i tett samarbeid med Bergen Kommune Idrettsetaten og Asplan Viak.  De første utkastene til løsninger er nå i drøftingsfasen. Det er avsatt kr. 9. Millioner i 2010 til dette formålet. Vi gleder oss til videre fremdrift på nyåret!!

 

Hilsen Adm. v/Hans R. Dankertsen

 


Sist oppdatert 21.08.2017 kl 15:59

<- Tilbake


Hovedsponsor:
Samarbeidspartnere:

Flere Nyheter:

Fana J-99 slo storfavoritten Sarpsborg i Bring serien og er klare for sluttspill i mai.

Bring jente fra Fana klarte 10 av 11 seiere og ble gruppevinnere i en meget sterk Bring gruppe. Sluttspill i Fredrikstad 7.-8. mai.

Vi gikk inn i denne helgen godt forberedt både fysisk og mentalt. Forutsetningene var på forhånd ganske enkle: Dersom vi slo Sola i den andre kampen var vi sikret sluttspillplass. Skulle vi vinne avdelingen måtte vi mest sannsynlig gå seirende ut av alle fire kampene. Med fire kamper av ulik viktighet og prestisje, ble det for oss vesentlig å klare og fokusere på en kamp av gangen. Vi ble enige om at det skulle spilles fire enkeltkamper, og at vi skulle ha fullt fokus på hver kamp og kun den neste kampen.

ROGALAND 3 ETAPPERS (16-17. april 2016) RITTREFERAT

Da var endelig den første nasjonale ritthelgen på kalenderen for 8 aldersbestemte rytter fra Fana sykkel. Vi hadde deltagelse i alle klasser denne gang, M11/12, M13/14 og M 15/16. Ankomst ritthotellet fredag kveld og program med tempo og gateritt lørdag, samt en lang fellesstart søndag.

Vårens vakreste eventyr – Turngruppens våroppvisning

Turngruppen inviterer til Våroppvisningen - 2016 i Slåtthaughallen mandag 25. april kl 1730

Invitasjoner til Fana 3 Dagers 2016

Fana IL Sykkel har nå lagt ut påmelding i EQ-Timing. Informasjon om rittene finner du i denne artikkelen.Nyhetsarkiv

Fana IL © 2009. Kontakt Fana IL.
Nettsidene er utviklet av Cox og Oktan Digital.Intranett

Brukernavn 
Passord